Deratizace

Ochranná deratizace je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a chovných zvířat, životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí, zavedením souboru opatření, která směřují k jejich hubení nebo omezení jejich výskytu.

Provádíme především návrh a zavedení bariérové ochrany objektů, jejíž součástí jsou zejména opatření využívající chemických metod hubení hlodavců, hlavně pomocí rodenticidních nástrah dnes již třetí generace. Součástí naší servisní činnosti, jakožto integrované ochrany před škůdci je:

 • základní rozmístění deratizačních nástrah v uzamykatelných deratizačních staničkách, nebo jednodušších plastových jedovničkách dle deratizačního schématu a systému HACCP
 • výstražné označení a očíslování stanovišť s deratizační nástrahou (výstražné samolepky) a jejich umístění po obvodu a uvnitř výrobních a skladovacích prostor objednatele
 • operativní rozmístnění živolovných odchytových pastí uvnitř výrobních a skladovacích prostor (dle potřeby)
 • pravidelné kontroly deratizace dle deratizačního harmonogramu (měšíčně, čtvrtletně, pololetně)
 • v rámci plošné deratizace či kontrol deratizace, provádění sběru starých nástrah a nalezených hlodavců a jejich likvidace mimo objekty objednatele
 • průzkum venkovních ploch v bezprostředním okolí objektu a provádění externí deratizace uložením nebo rozsypem do nor
 • zpracování půdorysného DDD schéma objektu se zakreslením a označením deratizačních staniček, monitorovacích míst a dalších DDD aplikačních a monitorovacích prvků
 • vystavení protokolu o provedení úkonů deratizace, jeho zasílání a archivace
 • pravidelné vyhodnocení monitoringu a evidence výskytu škůdců v tabulkách kontrol
 • aktualizace agendy dle platné legislativy – složka DDD vedená na úseku řízení jakosti (protokoly, bezpečnostní listy, povolení, osvědčení k činnosti, pojištění, zdravotní karty, tabulky monitoringu výskytu,  atd.)
 • pravidelný pohovor se zákazníkem, poradenství a řešení podnětů v rámci DDD a preventivní ochrany před škůdci

Používané přípravky:

 • granulované – Norat G, Baraki G, Storm G, Ratox, Tarin G
 • zrno – Baraki Z
 • nástrahy pevné – Baraki  B (bloky), Storm WBB bloky, Bromadiolone pasta 0,005%
 • nástrahy do vlhka – Norat H

K těmto přípravkům lze dle potřeby přimíchat různé atraktanty (např.cukr, masokostní nebo rybí moučku, ryby aj.)

Kopr
DDD služby Brno

Sokolova 23, BRNO 619 00
  tel: 603 456 303
  tel: 739 424 314
  info@deratizace-kopr.cz
 

Ochrana balkonu proti holubům
Instalace ochranného síťového systému proti holubům - lodžie, Vychodilova ul. Brno.
Kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat
V dubnu 2008 jsme absolvovali předepsanou přípravu dle zákona č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči a úspěšně složili závěrečnou zkoušku.
Instalace hrotového a síťového systému
Několik záběrů z realizované zakázky instalace hrotového a síťového ochranného systému proti holubům.
Likvidace vosích a sršních hnízd
Provádíme likvidaci vosích a sršních hnízd.
Vyklízecí práce
Nabízíme vyklízení půd, sklepů i bytů včetně odvozu a likvidace odpadu a případně následné dezinfekce.
Světelné lepící pasti na létající hmyz
Je všeobecně známé, že létající hmyz přenáší množství organismů způsobujících různé onemocnění, jako jsou například Listerie, Salmonella a pod. Instalace světelných pastí na létající hmyz Vám zabezpečí, že nedostanete "víc", než jste si skutečně objednali.

vykliďto.cz - vyklízení Kroměříž

Copyright © 2018 Stanislav KOPR - DDD služby Brno, Sokolova 23, 619 00, tel: 603 456 303, 739 424 314, info@deratizace-kopr.cz
IČO: 46339957, DIČ: CZ500901080, Bankovní spojení: 1939541-621/0100. Technické řešení a design EDATA.