Dezinsekce

Dezinsekce je obor, který se zabývá metodami a prostředky hubení hmyzu a ostatních členovců, především jde o synantropní druhy žijící v blízkosti člověka. Jsou to např. švábi, rusi, mravenci, zavíječi, mouchy, vosy atd. Samotná dezinsekce se provádí různými technologiemi: postřikem, aerosolem (studený nebo teplý), poprašem, plynováním (napadených zásob, prostorů i celých objektů) a v rámci integrované ochrany před škůdci zahrnuje tyto úkony:

 • pravidelné kontroly výskytu lezoucího a létajícího  hmyzu
 • monitoring výskytu lezoucího a létajícího hmyzu na lepových feromonových lapačích
 • monitoring a kontrola výskytu létajícího hmyzu (zavíječi) na závěsných feromonových lapačích FUNEL Trap
 • lokální či plošné postřiky vnitřních či venkovních ploch proti lezoucímu a létajícímu hmyzu (proti skladištním broukům, rusům, švábům, zavíječům atd.) reziduálními insekticidy a mikroenkapsulovanými preparáty
 • preventivní ošetření insekticidními požerovými nástrahami (gely)
 • aplikace aerosolů při akutním výskytu létajícího hmyzu (zavíječi)
 • dodávka dýmovnic Coopex, Schwabex-Fog při akutním výskytu létajícího hmyzu (zavíječi)
 • fumigace (plynování) prostorů či zásob fosforovodíkem, nebo kyanovodíkem
 • operativní nasazení aplikátoru nástrahy na mouchy, lapačů na octomilky a pasti na vosy (dle potřeby)
 • kontrola a čištění elektrických lapačů hmyzu, odběr zachyceného hmyzu, jeho analýza
 • vystavení protokolu o provedení úkonů dezinsekce a jeho zasílání a archivace ve firemní složce DDD
 • pravidelné vyhodnocení monitoringu a evidence výskytu škůdců v tabulkách kontrol
 • aktualizace agendy dle platné legislativy – složka DDD vedená na úseku řízení jakosti (protokoly, bezpečnostní listy, povolení, osvědčení k činnosti, pojištění, zdravotní karty, tabulky monitoringu výskytu,  atd.)
 • pravidelný pohovor se zákazníkem, poradenství a řešení podnětů v rámci DDD a preventivní ochrany před škůdci

Nejvýznamější škodliví roztoči a hmyz:
Rybenky, cvrčci, švábovití (švábi a rusi), pisivky, mouchy, mravenci rodu Lasius, mravenec faraón.

Bodavý a alergogenní hmyz a roztoči:

Čmelík kuří, roztoč prachový, klíšťata, vši, štěnice postelní, komáři, blechy, vosy, sršni.

Skladištní škůdci:
Roztoči, zavíječi, octomilky, brouci (pilous, lesák, potemník, zrnokaz, červotoč spížní, červotoč tabákový, moli).

Příklady využití dezinsekce:

 • integrovaná ochrana před škůdci, ale i jednorázové zásahy ve výrobních a skladovacích potravinářských objektech (mlýny, pekárny, výrobny krmných směsí, sladovny, cukrárny, pivovary), prodejnách a supermarketech, restauracích a jiných potravinářských provozech v rámci systému HACCP
 • předžňová ošetření zemědělských hal proti skladištním škůdcům před naskladněním surovin (dlouholetá praxe v rámci ZZN)
 • zásahy proti mouchám v zemědělských objektech živočišné výroby (stáje, chlévy)
 • jednorázové zásahy v ubytovnách, hotelech, nemocnicích, školách, rodinných domech a bytech (švábovitý hmyz, mravenci rodu Lasius, mravenec faraón, čmelík kuří, roztoč prachový, klíšťata, vši, štěnice postelní, komáři, blechy, vosy)
 • instalace a servis světelných lepících pastí na létající hmyz především v potravinářských prpovozech

Používané přípravky:
Actellic 50EC, Alfacrone WP, Aqua Reslin super, Barricade,Schwabex fog a gel, Crackdown rapide, Coopex – dýmovnice, Diacap 300 CS, Empire, Ficam plus, K-obiol EC, K-othrine, Master 25, Reslin 25 SE, Ultimate EC, Responsar, Kontakt, Total a jiné…

Pro plynování (fumigaci) napadených zásob a prostorů: fosforovodík (PH3), kyanovodík (HCN), cena za 1 m3 ošetřeného prostoru se stanovuje dle odsouhlaseného objemu a aktuální ceny plynů (fumigantů) kategorie T+.

Řada těchto přípravků se dá vhodně kombinovat,čímž se výrazně zvyšuje účinnost na škůdce, používání přípravků je třeba neustále obměňovat, aby se zamezilo vzniku rezistence hmyzu vůči insekticidům.

Retardace brambor:
Mimo oblast dezinsekce nabízíme také retardaci uskladněných brambor proti klíčení aplikací aerosolů.

Kopr
DDD služby Brno

Sokolova 23, BRNO 619 00
  tel: 603 456 303
  tel: 739 424 314
  info@deratizace-kopr.cz
 

Ochrana balkonu proti holubům
Instalace ochranného síťového systému proti holubům - lodžie, Vychodilova ul. Brno.
Kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat
V dubnu 2008 jsme absolvovali předepsanou přípravu dle zákona č. 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči a úspěšně složili závěrečnou zkoušku.
Instalace hrotového a síťového systému
Několik záběrů z realizované zakázky instalace hrotového a síťového ochranného systému proti holubům.
Likvidace vosích a sršních hnízd
Provádíme likvidaci vosích a sršních hnízd.
Vyklízecí práce
Nabízíme vyklízení půd, sklepů i bytů včetně odvozu a likvidace odpadu a případně následné dezinfekce.
Světelné lepící pasti na létající hmyz
Je všeobecně známé, že létající hmyz přenáší množství organismů způsobujících různé onemocnění, jako jsou například Listerie, Salmonella a pod. Instalace světelných pastí na létající hmyz Vám zabezpečí, že nedostanete "víc", než jste si skutečně objednali.

vykliďto.cz - vyklízení Kroměříž

Copyright © 2018 Stanislav KOPR - DDD služby Brno, Sokolova 23, 619 00, tel: 603 456 303, 739 424 314, info@deratizace-kopr.cz
IČO: 46339957, DIČ: CZ500901080, Bankovní spojení: 1939541-621/0100. Technické řešení a design EDATA.